Plné texty sborníků
Full texts of conference proceedings 

---

Na této stránce naleznete sborníky z jednotlivých sekcí konference. Tyto sborníky jsou s ohledem na požadavky Národní agentury ISBN samostatnými publikacemi- Here you can find conference proceedings. Please note that each section has its own conference proceedings.

---

Civil Law on the Cross-roads:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Civil Law on the Cross-roads

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5912-2
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování) - Public Sector Finance (Legal and Economic Aspects of Its Functioning):

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Finance veřejného sektoru
(právní a ekonomické aspekty jeho fungování)

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5914-6
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. & JUDr. Ing. Michal Radvan Michal, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů - Animal as an Object of Legal RelationshipFinance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování):

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5920-7
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor
)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr.RNDr.Jaroslav Chyba, DrSc., prof. JUDr.Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Jana Dudová, Ph.D., doc. JUDr. Ing.Milan Pekárek, CSc., doc. JUDr.Ivana Průchová, CSc.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

---