Civil Law on the Cross-roads
Civil Law on the Cross-roads


Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE -
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Civil Law on the Cross-roads

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5912-2
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

---

Zoltán Csehi: Crossroads in Hungarian Private Law

Ana-Maria Diakonu: Considerations on the Legal Right of Passage in Regulation of the New Romanian Civil Code

Eva Dobrovolná: The Position of the Consumer Law in the System of Private Law

Miloslav Hrdlička: Service of Documents in Civil Procedure

Monika Jurčová: Report on Conference: "European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth” Warsaw, November 2011

Ingrid Kovářová Kochová: Causation in Medical Negligence Cases

Barbora Králičková: Cross-roads and Challenges of Relationship between Intellectual Poperty Law and Competition Law in Slovak and Czech Legal Order

Silvia Lattová: Present Status of the Intellectual Property Right in Slovakia and its further Perspective

Martin Lebeda: Extension of the Institute Discharge from Debts for Entrepreneurs

Marián Rozbora: Principle Ignorantia Legis Neminem Excusat and its Place in Present Day

Maciej Zachariasiewicz: The Perspectives for the European Optional Instrument Regarding the Common Law of Contracts